Rechter: foto betalen, boete niet.

De rechter oordeelde vandaag dat een schadevergoeding van 1.760 euro, geclaimd door fotograaf Dhr. Koppe vanwege het gebruik van twee van zijn foto’s niet terecht is. Kluun moet wél een bedrag van twee maal 240 euro betalen voor het gebruik van de twee foto’s .

Even resumeren. Ik gebruikte in 2006 en 2007 twee foto’s, waarbij ik ervan uitging dat het in dit geval om citaatrecht ging. De rechter oordeelde vandaag dat dit onterecht was. Ik moet Dhr. Koppe alsnog betalen voor het gebruik van de foto’s, per stuk 240 euro.
Natuurlijk vind ik het jammer dat mijn beroep op het citaatrecht is afgewezen, maar ik heb daar vrede mee. Of bij gebruik van een foto sprake is van citaatrecht zal in de toekomst blijkbaar per foto moeten worden bekeken.

Waar ik principiële problemen mee had, is de eenzijdige boete die de advocaat van Dhr. Koppe, Mw. Mr. K. van Boven, mij oplegde: een schadevergoeding van 100%, vermeerderd met de door zijn advocaat geclaimde ‘buitenrechtelijke’ kosten van 800 euro. In totaal 1.760 euro.
De rechter stelde mij in deze volledig in het gelijk.

De rechter heeft duidelijk geoordeeld dat fotografen niet zo maar even zelf kunnen beoordelen of ze je een boete opleggen.
De rechter bepaalde verder (art. 4.9 en 4.10 van het vonnis) dat geen van de partijen de proceskosten van de rechtbank hoeft te betalen, omdat – zoals hij het letterlijk stelt – ‘beide partijen over en weer gedeeltelijk in het gelijk en gedeeltelijk in het ongelijk zijn gesteld.’
Daarnaast oordeelde de rechter dat ‘voor een vergoeding van de buitenrechtelijke kosten de kantonrechter geen aanleiding (ziet), nu Kluun (…) reeds in een vroeg stadium verklaard heeft bereid te zijn een bedrag van 480 euro in de minne te voldoen.’

Ik ben tevreden.
Ik feliciteer Koppe en zijn advocate met hun gelijk aangaande mijn inbreuk op hun auteursrecht.
Ik hoop dat zij mij feliciteren met mijn gelijk aangaande hun onterecht opgelegde, eenzijdige boete/schadevergoeding.
En ik betreur het voor Dhr. Koppe dat zijn advocate Mr. Mw. K. Van Boven weigerde om, zoals mijn advocaat Hans Bousie in deze principiele zaak wel deed, zijn zaak pro deo te behandelen.
Had dhr. Koppe mijn schikkingsvoorstel in maart van dit jaar geaccepteerd, dan had hij 480 euro ontvangen. Die 480 euro ontvangt hij per omgaande alsnog van mij.
Helaas kan hij binnenkort ook een rekening van 800 euro van zijn advocate Mr. Mw. K. van Boven tegemoet zien.

,

SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF VAN KLUUN!